Årsmötet

Städdag och årsmöte 2022

7 maj kl 10-12.
Årsmötet börjar kl 13.00
Plats: Lottområdet

Vi börjar dagen med att städa på området. En lista över saker vi måste göra, kommer att finnas så du kan se vad du kan hjälpa till med. 
När vi känner oss klara så grillar vi. Och vid kl 13 börjar vi årsmötet.VIKTIG INFORMATION

Från Beatebergs Jordlottsförenings Årsmötes 20 juni 2021På grund av coronan var årsmötet 2020 inställt, vi fick dispens från kommunen.


Genomgång av verksamhetsberättelsen för både 2019 och 2020. 5 styrelsemöten 2019, samt 2 styrelsemöten 2020. Vilka som är med i arbetsgruppen. 1 städdag hösten 2019 sen kom coronan. Container var däremot beställda både till hösten 2019 och 2020 så medlemmar kunde slänga sitt skräp och snygga till på sina lotter.

Sommaren 2020 var intresset stort för att få en odlingslott, såsom i år 2021. Det är en lång kö som vill få en lott.


Genomgång av räkenskapssammandrag både för 2019 och 2020. Och revisionsberättelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.


Tillbaka blick: år 2013 började man planera för Entré Skogås. Då fick vi lämna en del av våra odlingslotter till kommunen bakom kraftledningen. Där var planen på att bygga för lättindustri m.m. Då skulle vi få nytt arrendeavtal. Nu 7 år senare har Kommunfullmäktige tagit beslut på att inte bygga på området.


Verksamhetsplan 2022: Vi får tillbaka området bakom kraftledningen och har option på resten mot norra grinden. Nytt arrendeavtal med kommunen skrivs i mars 2022. Kommunen tillämpar marknadsanpassat arrende per m2. Det innebär får vår del att vi skall betala för hela området vi använder, odlingslotter, gångar, vägar och parkering m.m. Vilket innebär höjd medlemsavgift år 2022. Då får vi även nya Stadgar att rätta oss efter.


Fastställande av budget för 2022: Våra fasta kostnader per år blir ca.55 000 kr + nytt arrende till kommunen på ca. 50 000 per år, följer även index. Våra fasta kostnader som kostar pengar är bl.a. vatten och container.


Medlemsavgiften för 2022: kommer att höjas till 1000 kr/lott för en lott på ca.100 m2. OBS: VILL MAN SÄGA UPP SIN ODLINGSLOTT, SKALL DET SKE FÖRE 1 OKTOBER ÅRET INNAN.


En ny inventering och besiktning kommer att göras för varje odlingslott: man mäter storleken på lotten, kontrollera höja på staket och växthus, status på lotten m.m. Även Nya Odlings och Ordningsföreskrifter kommer.


Omval av styrelsen:

Omval av ordförande för en tid av 2 år: Kathrine HultmanEriksson. Omval av 2 ledamot för en tid av 2 år: Agneta Karlsson och Monika Engström samt 1 ledamot för en tid av 1 år: Kristina Blomqvist. Kassören Susanne Gustafsson har 1 år kvar. Omval av 2 ersättare för en tid av 1 år: Christer Magnusson och Inger Danielsson. Val av 2 revisorer för en tid av 1 år: Lili-Iréne Thelning och Gunnar Lundblad, ersättare Maja-Lisa Czajka. Val av valberedningen för en tid av 1 år: Meg Nilsson Håkansson och Annmari Lundin, samt fick till uppgift att hitta en tredje valberedare.


Det fanns inga övriga anmälda ärenden.


Under övriga frågor: växtkomposterna ligger på kommunens mark, så man får inte slänga något länger in i skogen, så som virke, plast m.m. Det måste du frakta bort själv. Matavfall är förbjudet att slänga på din egen kompost och annanstans på området, vi har redan problem med råttor. Parkslide på området är anmält till kommunen invasivaarter.nu. Lupiner finns i två arter: regnbåge och den invasiva blomsterlupin.


Mötet avslutades med förhoppning om en bra odlingssäsong.