Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016


Under året har 5 styrelsemöten och 1 arbetsgruppsmöte har hållits.


Föreningens styrelse har under året bestått av:


Kathrine Hultman Erikssonordförande

Susanne Gustafssonkassör

Maja-Liisa Czajkaledamot

Agneta Karlssonledamot

Monika Engströmledamot

Christer Magnussonersättare

Kristina Blomqvistersättare


Ann-Catrine Lindblomrevisor

Gunnar Lundbladrevisorer

Maj Tibomrevisorsersättare


Arbetsgrupp

Bengt Widlund

Gunnar Lundblad

Ulf Helin

Marco Ivic

Monika Engström

Kathrine Hultman Eriksson


Aktiviteter 2016


Vårstäddag 16 april genomfördes och 33 personer deltog.

Höststäddag den 15 oktober deltog  27 personer.


Höstfesten den 10 september på Nytorpsmosse  deltog BJF tillsammans med andra föreningar.


Fortfarande är inte Huddinge Kommun  klara med detaljplaneringen av ”Entre Skogås” . Förseningen beror på att det inte är klart beträffande  kraftledningen. en ny rondell. Kommunen räknar med att  det kan bli klart under slutet av  2017 och då skall vi skriva ett längre arrendeavtal. 

Många oklarheter kvarstår ännu beträffande exakta gränser vid stugan och skogsdungen.


Kommunen har aviserat att vi kommer att få marknadsanpassat arrende dvs en högre arrendeavgift men under 2017 är det ingen höjning.


Enligt våra odlingsföreskrifter skall lotten vara iordningställd och odlad senast i mitten av juni. Tre fjärdedelar skall vara uppodlat och återstående yta kan vara gångar eller sittplats m m . Det är ej tillåtet att använda kemiska bekämpningsmedel.


Det är varje lottinnehavare att hålla  rent och fint i gångarna runt lotten. Det är viktigt att  vårt jordlottsområde ser fint och välstädat och allt som inte tillhör en odlingslott tas bort.

Våra gemensamma områden är det viktigt att vi hjälps åt.


Vi bör alla tänka på att inte vattna i onödan för att hålla nere vattenkostnaden.

När det gäller vattningen  så finns det medlemmar fortfarande som lägger beslag på vattnet i flera timmar genom att ha slang inkopplad så lång tid att övriga inte haft tillgång till vattnet. Vi vill alla vattna.


Staketet får ej vara  högre än 90 cm och drivbänk (växthus) får endast vara 120 cm högt.


Komposterna håller på att breda ut sig mot gångarna. En idé är att göra en egen kompost eller gå med med material till kompost högre upp mot skogen.


Vi gläds åt att få en biodling i närheten av stugorna.

Vi behöver bin för att få mera bär.

Vi driver inte själva bio-odlingen men vi önskar Bengt lycka till med bina.


För att få behålla lotten skall medlemsavgiften vara betald senast 30 april och lotten  skall vara iordningsställd senast i mitten av juni.


Vill du säga upp lotten så meddela på tel 070-7495354


Styrelsen önskar lycka till med en bra odlingssäsong under 2017 med mera sol, värme och lagom med regn.Styrelsen